‎چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف در کرمان به اعدام محکوم شدند

سه شنبه 05 شهریور 1392 - خبرگزاری هرانا - بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خبر از صدور حکم اعدام برای چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف را داد. بنا به گزارش مهر، یدالله سپهری بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان مدعی شد، از میان هشت متهم پرونده ای، چهارتن از ایشان به دلیل ارتکاب تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان کرمان به اعدام محکوم شده‌اند و در پی اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

مجموع متهمان این پرونده هشت نفر بوده که از این بین چهارنفر اصلی بوده و در تمام جرایم حضور داشتند و چهار نفر دیگر فرعی هستند که در جرایم این گروه، تنها در یک تا سه جرم شرکت داشته اند.
‎وی همچنین گفت: "چندین فقره آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح و سرقت با سلاح سرد از جمله جرایم این باند بوده است که رسیدگی به این موضوعات در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در مرحله نهایی و صدور کیفرخواست است."

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10487840

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدام‎چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف در کرمان به اعدام محکوم شدند

بازگشت به بالا