شش نفر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ -2014-06-19- IranSOS- شب گذشته در سالن زندان مرکزی ارومیه شش زندانی عادی اعدام شدند. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، طی روز گذشته سه شنبه 27 خردادماه، ۶ محکوم به مرگ جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل که ساعت 12 شب حکم هر شش تن آنها از طریق چوبه دار به اجرا در آمد.

فرامرز پاشایی - کرد ارومیه، عبدالوهاب دلیر - کرد ارومیه ، پرویز نیک خوی - کرد - ارومیه ، عبدالکریم هرکولی - کرد سلماس ، نقد علی رجایی - ترک ارومیه، رشید مرادی- ترک نقده این شش نفر بودند که به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.
گفتنی است که روز یکشنبه 25 خرداد در همین زندان شش تن دیگر که تاکنون اسامی تنها چهار نفر از آنها بنامهای حامد آقایی - ترک ، سعید ورمزیاری - ترک ، ابراهیم دلایی میلان اهل ماکو و کرد و آرش احمدوش - ترک مشخص شده به اتهام قتل عمد اعدام شده‌ بودند.
شایان ذکر است که در یک سال نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دست‌کم ۷۴۵ حکم اعدام در زندان‌های ایران به اجرا گذاشته شده است. شب گذشته در سالن زندان مرکزی ارومیه شش زندانی عادی اعدام شدند.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، طی روز گذشته سه شنبه 27 خردادماه، ۶ محکوم به مرگ جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل که ساعت 12 شب حکم هر شش تن آنها از طریق چوبه دار به اجرا در آمد.
فرامرز پاشایی - کرد ارومیه، عبدالوهاب دلیر - کرد ارومیه ، پرویز نیک خوی - کرد - ارومیه ، عبدالکریم هرکولی - کرد سلماس ، نقد علی رجایی - ترک ارومیه، رشید مرادی- ترک نقده این شش نفر بودند که به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.
گفتنی است که روز یکشنبه 25 خرداد در همین زندان شش تن دیگر که تاکنون اسامی تنها چهار نفر از آنها بنامهای حامد آقایی - ترک ، سعید ورمزیاری - ترک ، ابراهیم دلایی میلان اهل ماکو و کرد و آرش احمدوش - ترک مشخص شده به اتهام قتل عمد اعدام شده‌ بودند.
شایان ذکر است که در یک سال نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دست‌کم ۷۴۵ حکم اعدام در زندان‌های ایران به اجرا گذاشته شده است.
‏http://kampain.info/mer.php?id=1035

--
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10487802

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدامشش نفر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

بازگشت به بالا