‎انتقال هفت زندانی در قزلحصار جهت اعدام

‎دوشنبه ‫٬‬ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ IranSOS -‎ - صبح روز گذشته هفت زندانی محبوس در واحد ۲ زندان قزل حصار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. به گزارش هرانا، بهرام سلطانی، محسن داوودی، هادی بیگی، میثم حاجی، فیض محمد صابرزهی، نظرعلی فکوک و یونس کرمی زندانیان هستند که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده و احکام ایشان در دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است.

با استیذان ریاست قوه قضائیه اجرای احکام زندان قزل حصار این زندانیان را امروز به انفرادی منتقل نمود و خانواده زندانیان نیز برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند.
‎۷۰ درصد اعدام ها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر صادر می شود و این امر همواره مورد اعتراض سازمانهای حقوق بشری بین المللی بوده است.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10411098

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدام‎انتقال هفت زندانی در قزلحصار جهت اعدام

بازگشت به بالا