‎محرومیت از تحصیل دانشجویان و تعطیلی سه نشریه

يكشنبه 19 آبان 1392 - هرانا - چهار نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ۷ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش تارنمای دانشجو نیوز، امیرحسین علی بخشی به دو ترم محرومیت از تحصیل و سها مرتضایی، رسول احمدی و کسری گودرزی نیز هر کدام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

کمیته انظباطی دانشگاه همچنین مرتضایی و احمدی را به یک ترم محرومیت از تحصیل معلق نیز محکوم کرده است.
‎از سوی دیگر در هفته‌های گذشته ۳ نشریه دانشجویی تکاپو، چکامه و غیاث به دلیل بیان انتقادات خود علیه مدیریت دانشگاه توقیف شده‌اند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10078225

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیدانشجویان‎محرومیت از تحصیل دانشجویان و تعطیلی سه نشریه

بازگشت به بالا