‎برخورد خشونت آمیز پلیس با دانشجویان دانشگاه هنر

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ -2014-06-28-IranSOS- تارنمای کلمه گزارش داد،  نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت یکی از دانشجویان دختر صبح روز شنبه ،وارد داشگاه هنر شده و با حمله به دانشجویان و حراست دانشگاه با اسپری اشک آور تعدادی را مضروب کردند. بر اساس این گزارش بعد از یورش نیروهای گشت ارشاد و آسیب دیدگی تعدادی از حاضران، اورژانس تهران در محل حاضر شد و به مداوای مضروبین حادثه پرداخت.

علت این اقدام پلیس از سوی این سایت خبری، عدم رعایت حجاب از سوی یک دانشجوی دختر اعلام شده است که پس از مقاوت دانشجویان این دانشگاه، حادثه مذکور رخ داده است.
‎کلمه هم چنین نام یکی از حمله کنندگان به دانشجویان را نیز ذکر است.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10541982

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیدانشجویان‎برخورد خشونت آمیز پلیس با دانشجویان دانشگاه هنر

بازگشت به بالا